Interpellation/fråga

Interpellation av Simon Alm (SD) om kommunens drogförebyggande arbete i skolor