Interpellation/fråga

17. Interpellation av Olle Romlin (C) om turistbyråns nedläggning