Interpellation/fråga

17. Interpellation av Olle Romlin (C) om turistbyråns nedläggning

Det här är ett beslutsunderlag.