Interpellation/fråga

18. Interpellation av (FI) uppsökande verksamhet för socialt utsatta EU-medborga