Motion

13. Motion av Jonas Segersam (KD) om stärkt upphandlingsarbete