Interpellation/fråga

5. Interpellation om våld och förtryck i namn av heder från L Johansson (FI)

Det här är ett beslutsunderlag.