Interpellation/fråga

5. Interpellation om våld och förtryck i namn av heder från L Johansson (FI)