Interpellation/fråga

29. Interpellation om unga kvinnors otrygghet i Uppsala från M Holmström (KD)