Ärende

15. Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet i Uppsala län 2018

Det här är ett beslutsunderlag.