Ärende

11. Ekonomisk uppföljning per mars samt verksamhetsuppföljning per april 2019

Det här är ett beslutsunderlag.