Interpellation/fråga

Svar på interpellation om mobil infrastruktur i stadsmiljö

Det här är ett beslutsunderlag.