Interpellation/fråga

Interpellationsvar om allmän visstid

Det här är ett beslutsunderlag.