Interpellation/fråga

Interpellationsvar om allmän visstid