Interpellation/fråga

21 Interpellation av Malin Sjöberg Högrell (L) om snabbladdade elstationer