Ärende

17 Förvärv och försäljning av Arenakoncernbolaget med dotterbolag