Ärende

KF 20 Regler för arvode och ekonomiska ersättningar för förtroendevalda

Det här är ett beslutsunderlag.

Sammanfattning

undefined