Ärende

KF 14 Detaljplan för kvarteret Sagan med flera, före detta Vattentornsparken

Det här är ett beslutsunderlag.

Sammanfattning

undefined