Interpellation/fråga

Fråga av Urban Wästljung (L) om luftföroreningar på Kungsgatan