Interpellation/fråga

Svar om journaler i kommunal hälso- och sjukvård