Interpellation/fråga

Svar interpellation av Simon Alm (SD) om Uppsalahems vinst