Motion

Motion av Mohamad Hassan om att agera för utfasning av plastpåsar