Ärende

8 Reviderade kö-och förmedlingsregler för Uppsala bostadsförmedling AB