Interpellation/fråga

19 Interpellation av Stefan Hanna (C) om förvaltningschefers tillsättning