Ärende

Riktlinjer för exploateringsavtal och för markanvisningar i Uppsala kommun

Det här är ett beslutsunderlag.