Ärende

Komplettering av ersättningsregler för förtroendevalda avseende ersättning

Det här är ett beslutsunderlag.