Ärende

Antagande av detaljplan för kvarteret Plantan

Det här är ett beslutsunderlag.