Interpellation/fråga

omsorgspersonal och äldre brukare

Det här är ett beslutsunderlag.