Motion

215. Motion om kommunens indelning i valkretsar vid valet 2018