Ärende

231. Uppföljning per augusti och helårsprognos 2017