Interpellation/fråga

30. Interpellation av Jonas Segersam (KD) om kommunala ordningsvakter