Motion

138. Motion av Mohamad Hassan (L) om byggfrämjande åtgärder