Ärende

132. Uppsala kommuns tomt- och småhusförsäljning