Interpellation/fråga

Svar på interpellation om otillåten andrahandsuthyrning