Interpellation/fråga

79. Interpellation av Jonas Segersam (KD) om palliativ vård - med svar