Motion

69. Motion av Mohamad Hassan (L) om att inrätta naturreservat i Stabby backe