Interpellation/fråga

54. Interpellation angående kostnader för neddragningar inom LSS - med svar