Ärende

100. Revisionsberättelser 2016 och fråga om ansvarsfrihet