Interpellation/fråga

Svar på interpellation om Uppsalas frånvaro i Sveriges EMA-ansökan