Ärende

169. Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder