Ärende

164. Ändring av administrativa avgifter för donationsstiftelser