Interpellation/fråga

265 Interpellation av Simon Alm (SD) om Uppsala kommuns vindkraft