Ärende

153. Mål och budget 2017 samt fastställande av skattesats för 2017