Motion

29. Motion om att utreda kommunens negativa ekonomiska utveckling