Interpellation/fråga

Interpellation om DDR-motivet i Carolinabacken