Interpellation/fråga

67. Fråga av Mia Nordström (C) om asfaltering på Östra ågatan