Interpellation/fråga

97.Interpellation om att prioritera byggande av små bostäder