Interpellation/fråga

Interpellation om att Uppsala förbli hamnstad