Ärende

Kommunrevisionens utlåtanden avseende delårsrapport 2015-08-31