Interpellation/fråga

Interpellation om kommersiellt flyg på Ärna