Interpellation/fråga

Interpellation om hur Uppsala kan förbli en hamnstad