Motion

Motion om att avskaffa organisationen med uppdrags- och åtagandemodellen