Ärende

Kommunrevisionens tillstyrkan om ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet