Interpellation/fråga

Interpellation om det blir någon sporthall i Storvreta